Skip to content

Itancan – Gun Slingin

FMJ skyttebana i Solna

Första fredagen i mars var nio konsulter från Itancan på besök hos FMJ skyttebana i Solna, Stockholm. FMJ står för Full Metal Jacket vilket är den vanligaste typen av kulor som verksamheten använder sig av.

FMJ Shooting Range drivs och ägs utav elitskyttar som vill öka möjligheterna för fler personer att bekanta sig med skyttesporten. Deras målsättning är att rekrytera nya skyttar samt bedriva en framgångsrik ungdomsverksamhet.

Efter en ordentlig säkerhetsgenomgång från vår utmärkte instruktör Johan, som även är verksamhetens ägare, fick vi lära oss om de olika vapen vi skulle få avfyra på banan; bl.a. Polisens officiella vapen av märket Glock – vanligen kallad Pistol 88; en pistol kallad Shadow; dessutom den film-legendariska Desert Eagle-pistolen; samt en specialtillverkad revolver av märket Smith & Wesson. Totalt fick vi skjuta med 5 pistoler och 2 revolvrar – 30 skott vardera på ca 2 timmar.