Vi är våra kunder!

Utan våra kunder har vi – lite krasst – inget existensberättigande. Intresserade kunder tecknar avtal, nöjda kunder förlänger uppdrag och imponerade kunder anlitar oss igen.

Som konsult är det därför givet att varje kund ska ge bästa tänkbara referenser.

Att verka i kundens intresse

Intressera dig för kundens situation och dennes målbild. Var står kunden idag, vilka akuta problem måste lösas? Var vill kunden vara om 6 eller 12 månader?

I kundens intresse ligger till exempel framtidssäkra teknikval och kommunikation som underlättar beslut och prioriteringar.

Kunden kodar inte

De flesta kunder har kompetens inom annat än programmering. Därför är det viktigt att kommunicera med kunden på ett sätt som denne förstår.

Använd whiteboard och enkla modeller, förklara både struktur och flöde. Kommunicera ofta och håll dig relevant.

På så sätt förstår kunden vad du gör, vilken målbild och vilka milstenar du har samt hur dessa relaterar till den övergripande sprint- eller projektplanen.

Välj rätt verktyg och ramverk

Troligtvis ska kundens system du just nu bygger på användas under en längre tid. Nya anställda och konsulter ska ta vid efter dig.

När teknikval ska göras är det viktigt att diskutera med kunden och lyfta fram vikten av att använda en teknisk miljö som gör det är lätt att hitta och rekrytera nya personer.

Open source kan vara billigt initialt men det valet måste vägas mot hur bra support man kan få/köpa, hur aktiv communityn är och hur aktivt projektet underhålls och vidareutvecklas.

Flagga tidigt!

Hjälp kunden att prioritera (bort), säkerställa resurser och planera leveranser.

Detta gör du enklast genom att använda dig av seriösa estimeringar som uppdateras vartefter arbetet fortskrider, genom att eliminera teknisk risk tidigt samt genom att kommunicera status löpande.

Så fort du märker att det finns en risk för att leveranstid eller leveranskvalitet inte kommer att mötas är du skyldig att flagga detta för kunden. På så sätt ger du kunden chansen att hantera situationen på snabbast och billigast sätt.

Konfliktsituationer

Meningsskiljaktigheter inträffar, oftast runt prioriteringar.

Eftersom du som konsult varken har alla beslutsparametrar eller sitter på beslutsrätt är din uppgift att objektivt presentera underlag för beslut. Vanligen ur strikt teknisk aspekt där kostnad för vald teknisk inriktning ingår.

Beslutsunderlaget ska omfatta två eller flera alternativ med för- och nackdelar. Kunden använder sedan detta underlag för att fatta ett beslut som ofta påverkar större synfält än vad du ser, och längre tidshorisont än vad ditt uppdrag är.

Hjälp kunden att förstå tekniska och ekonomiska konsekvenser av dina alternativ och arbeta sedan för att taget beslut implementeras på bästa sätt för kundens fortsatta verksamhet.

Dela med dig

När du lämnar utfört uppdrag underlättar du för kunden om du efterlämnar någon form av dokumentation. Denna kan vara skriven eller muntlig.

Om du tog över efter dig själv, vad skulle du vilja ha förklarat så att du snabbt blev produktiv? Kanske det bästa sättet att överföra kunskap är att göra det under hela uppdraget?

Om du tar för vana att diskutera lösningar med kollegor och kommunicera med ledning kommer mycket av den kunskap du besitter redan ha överförts till organisationen när du lämnar.

Tre nyckelord

Kommunikation – håll kunden informerad och diskutera lösningar med kollegor
Kundperspektiv – tänk långsiktigt vad gäller tekniska lösningar
Planering – gör uppskattningar ofta, eliminera risk tidigt, flagga omedelbart vid avvikelser