Vivaldi

Transport, logistik och entreprenad i Stockholmsregionen.

Med Mountain som bas

Vivaldi hade under en längre tid använt ett annat etablerat transportsystem. När Vivaldi bytte till Itancans lösning Mountain föll fler bitar på plats som tog verksamheten ett steg framåt.

Vi tillförde integration med Visma eEkonomi, omedelbar support, appar för iOS/Android samt ett webbaserat transportsystem.

Men kanske viktigast av allt - nu har man obegränsade möjligheter att bygga ut lösningen exakt som man själv önskar. Idag är man alltså sin egen produktägare.

Du slutar betala för funktioner du inte använder, och får äntligen de funktioner du saknat.

Med hög automatisering ökar inte kostnaden för administration när verksamheten växer.

Ett perfekt verksamhetsystem ökar bolagets värde, och samtidigt medarbetarnas motivation.

UPPDRAG

Se mer av våra projekt