TP-Filter

Filterlösningar inom sektorer som sträcker sig från processindustri till IT och vitvaror.Funktioner

Huvudsakliga funktioner i TP-Filters Disk Filter Manager.


Statistik och historik
Stöd för utförlig status om varje enskilt filter i varje maskin för samtliga kunder. Denna information hjälper pappersbruken att i tid ersätta trasiga filter och öka effektiviteten.Bättre kundservice
TP-Filter kan nu i förväg föreslå filterbyten och därmed öka sin försäljning. Samtidigt som kunden får en hög servicegrad.Animerade filter
Varje maskin konfigureras med avseende på antal filterskivor och antal filter per skiva. Varje enskilt filters status färgkodas i en roterande 3D-animering av faktisk maskin.Transparens för kunder
Kunder loggar själva in i systemet och uppdaterar eller övervakar sina maskiners aktuella status.

Portfolio

Se fler av våra projekt