Stockholm Pool & Värme

Service, försäljning, besiktning och installation av luftvärmepumpar och värmesystem.

Webbportal

I det webb-baserade verksamhetssystemet administreras kunder, adresser, produkter, reservdelar mm. Härifrån styrs det dagliga arbetet med arbetsordrar i en resurskalender, almanacka eller i en orderlista.

Som alla våra system är även denna lösning roll-baserad. Det innebär att man kan styra vem som får göra vad i systemet. Mot mobila enheter finns extra hög säkerhet för full kontroll av företagets information.

Systemet är kopplat till Visma Admin för fakturering.

UPPDRAG

Se mer av våra projekt