Karolinska universitetslaboratoriet

För Södersjukhuset

Beläggningssystem för nya bårhuset på SÖS, ett samarbete med Agrando AB.

Terminal designad för touch screen

Vi fick i uppdrag att göra en lösning för SÖS nya bårhus, en lösning där kravet var att hantera positioner, se beläggning, låsa/låsa upp dörrar, hantera historik och visuellt visa positioner samt integrera mot Haglunds kylar.

UPPDRAG

Se mer av våra projekt