Renew

Renew Service AB är ett familjeföretag inom Fastighetsförvaltning och Fastighetsservice med lång erfarenhet i branschen. Deras verksamhet sträcker sig över hela Stockholms län.

    När IT-stöd maximerar verksamhet

  • Renew Service är också en av våra partners med tydligt fokus framåt. Här ersatte vi ett tidigare system med ett nytt - full mobilitet och integration mot Visma.

  • Renew kan nu erbjuda sina kunder och medarbetare moderna iOS/Android appar och webb, hög transparens och avisering via e-post, SMS och push notiser.

  • Med en stark IT-plattform med hög potential för utbyggad ser vi stora möjligheter för Renew att fortsätta växa och attrahera dagens fastighetskunder.

icon icon icon icon
icon icon icon icon

UPPDRAG

Se mer av våra projekt