NFB Transport Systems

Transport- och logistik inom Sverige för flyttplanering, service och kringtjänster.

iPad-app för flyttplanering

Detta var vår andra mobilapp vi levererade till NFB. Den första appen för Android och iOS gav NFB remote access till dagsaktuella ekonomiska nyckeltal för företagsgruppen, detta tack vare en integration mot Visma.

Denna iPad-app används som stöd vid upphandlingar och flyttplanering, då man hos kund går igenom vad som ska flyttas. Appen kommunicerar med NFBs huvudsystem och erbjuder möjlighet att mata in en mängd olika värden och parametrar som används som offertunderlag mot kund.

Adresser och kunder

iPad-appen har tillgång till NFBs aktuella kund- och adressregister.

Omfattning

Typ av gods, estimerad volym, placering och många andra parametrar kan anges.

Besiktning

Framtagen för att i realtid enkelt och snabbt kunna besiktiga ett kundcase.

UPPDRAG

Se mer av våra projekt