Luleå Markanläggning 

Mark- och byggverksamhet, företaget är SUA-klassat med rätt att utföra entreprenader i säkerhetsklassade anläggningar.Funktioner

Vad vi hittills har levererat till Luleå Markanläggning.

Projekt

LMAs ryggrad vad gäller arbeten, personalliggare och lönerapporter är deras projekt. I vår portal administreras alla projekt. Då alla arbetsplatser och lönerapporter bygger på arbetsledare och projekt kunde vi bygga en mycket sofistikerad attesteringsfunktion.

Personalliggare

Den elektronisk personalliggaren uppfyller SKVs ställda krav. För de anställda har vi byggt en så enkel funktion som möjligt - logga in eller logga ut med ett knapptryck. För arbetsledare har vi byggt kraftfulla sökfunktioner samt exportstöd från liggaren.

Tidrapportering

Från sina appar hanterar de anställda sina löneunderlag. Normaltid och olika övertid mot projekt, resor, boende, traktamente och frånvaro kan anges. Efter attestering av arbetsledare och godkännande av VD exporteras löneunderlagen till Visma Lön 600.

PORTFOLIO

Se mer av våra projekt