Inreco

Inreco är ett företag som hjälper till med flytt, montering, lager, bemanning och transporter.

iOS- och Android appar on the move

Till Inreco byggde vi ett komplett mobilt system som hanterar samtliga bolag i Inrecos företagsgrupp. Här var vi tvungna att hantera personalutlåning och IT-säkehet mellan de olika bolagen.

Med utgångspunkt från deras tidigare lösning moderniserade vi hela Inrecos IT-plattform från grunden; responsive webb byggt med Facebooks ramverk React.js, iOS/Android-appar samt integration mot Hogia Lön och Hogia ByggEkonomi.

Arbetsordrar hanteras nu av team ute på fältet, där våra appar hjälper manskap och arbetsledare att bygga upp ekonomiskt underlag för lön och fakturering. Vår lösning stöttar även den så viktiga hanteringen av inkommande/utgående gods.

icon icon icon icon
icon icon icon icon

UPPDRAG

Se mer av våra projekt