Dians & D-ier

Dians & Di-er är ett serviceföretag i norra Stockholm. Verksamheten omfattar lokalvård, centrumskötsel och anläggningsarbeten.

Modern aktör inom service och underhåll

Itancan och Dians/Di-er har samarbetat under flera år, vi har i omgångar byggt ut deras lösning med olika funktioner. Dians/Di-er strävar efter hög automatisering och tät kommunikation mellan ledning och personal.

Vi kan från vår synvinkel se hur Dians/Di-er drar stor nytta av att digitalisera sin verksamhet som i mångt och mycket är praktiskt orienterad. Transparens mot kunder och professionellt intryck gör Dians/Di-er till en stark aktör inom sin nisch.

Inspektioner

Från editerbara mallar kan man generera digitala inspektionsprotokoll. Fältpersonal checkar via iPhone-appen av kontroller där noteringar, fotografier och väderlek kan tillföras.

Arbetsordrar

Dians/Di-Er utför entreprenadarbeten. Vårt system med iPhone-app och webb-portal ger fullt stöd för arbetsordrar med team, teamledare, fotografier, GPS/karta mm.

Tidsrapportering

Fullt integrerad med Crona Lön. Arbetsledare lägger in närvaro och frånvaro för teamet och kan låna ut personal till varandra, lönerapporter granskas och skickas till Crona.

UPPDRAG

Se mer av våra projekt