BlixtIn

Marknadsplatsen för att dela och hyra ut/in personal.

Skapa företagsnätverk

Dela personal och hyr ut till varandra med hjälp av nätverk

Planera personal

Med hjälp av kalendern kan du planera i längre projekt eller stationer, timpass eller dagpass

Sätt ihop en vikariepool

Skapa personallistor med intern/extern personal, arbetssökande och studenter

Dela nyheter med ditt nätverk

Med hjälp av meddelanden kan du dela nyheter med ditt nätverk eller med allmänheten

UPPDRAG

Se mer av våra projekt