Medarbetarenkät

Resultat från enkät hösten 2018. Vi redovisar här denna i kortfattad form.

Vad är viktig för dig som anställd?

Sammanfattat fick vi följande svar… arbetsmiljön, frihet, flexibilitet, nära till jobbet, bra chef, samma lönemodell som nu, utvecklande/roliga uppdrag.

Vad tycker du om Itancan som arbetsgivare?

Vad skulle du som anställd vilja förbättra?

  • Skulle vara mer praktiskt med ett system för månadsrapporter
  • Mer social sammanhållning inom Itancan
  • Föreläsningar om social kompetens

Är Itancan en attraktiv konsultverksamhet?

Visar Itancan uppskattning för dina arbetsinsatser?

Visar Itancan förtroende för dig som anställd?

Önskar du fler aktiviteter?

Vilka typer av aktiviteter önskas?

Förslag på event

  • Konferensresor, resor utomlands all-inclusive där man kan jobba
  • Fotboll, minigolf, curling
  • Bordspel, mordmiddag
  • Takvandring
  • Öl/vinprovning

Vill du medverka vid eventplanering?