Lekande lärande

Inom vår Nerd’s Code Cave har vi dragit igång ett kul utvecklingsprojekt som vi kallar för Dice-IT. Tillsammans bygger vi under några månader ett digitalt tärningsspel i olika teknologier såsom
– .NET Core, Java/Spring, Go
– Blazor, React, React Native

Goda juicer o pizza gifter sig bra med källkod…

Agilt på distans

Förutom att träffas och prata kodning är syftet att utprova olika teknologier, jämföra dessa och i slutändan utöka sitt CV och sin portfolio med en körbar applikation med tillhörande kodexempel upplagt på GitHub.

Projektet drivs framåt genom sprint-möten var tredje vecka. På dessa möten går vi igenom senaste veckornas arbete och nya idéer. Vi demar, tittar över kravspec och planerar framåt. Kommunikation sker via en Wiki samt på Slack. GitHub används som repository.

Halva projektgruppen förevigade i en diskussion

Valfri teknologi

Varje deltagare väljer själv om man vill bygga backend, frontend eller både och. Teknologival är fritt och individuellt, kodande sker på egen tid o valfri plats. Grundläggande krav är att varje frontend ska kunna fungera med varje backend, och man ska sömlöst kunna byta till annan backend under pågående spel.

Enkelhet och valfrihet präglar projektet, och det som ska få den tekniska biten att fungera fullt ut är dessa tre komponenter:
– En databas-instans som alla backend arbetar mot
– Ett tydligt specat REST-API som varje backend måste implementera
– Kontinuerliga sprint-möten
– Bra kommunikationskanaler

Teori och praktik – tillsammans ett vinnande koncept

Vi hoppas få återkomma med nytt blogginlägg framåt hösten när vi kommit längre i detta spännande projekt!