Hej Matematik – 85/15

Ett inlägg för oss som anser att lön faktiskt handlar om hårda siffror.

Som min gamle magister Arne brukade säga – fram med räknedosan nu, barn!

Ingångsvärden

Vi leker med tanken att du är en C# utvecklare med 3 års erfarenhet. Ett konsultbolag kan sälja dig för, låt oss säga 750 SEK per timme.

Du har en beläggning på 40 veckor per år om vi räknar bort semester, sjukfrånvaro och eventuellt glapp mellan två uppdrag.

Vi vet också att arbetsgivaravgift ska betalas för din bruttolön, förenklat 31%.

Vi lägger oss alltså på en hyfsat rimlig men aningen försiktig nivå.

Intäkt från försäljning

Konsultbolaget får alltså in 40 v * 40 h * 750 = 1 200 000 per år.

Hur andra gör

Vi antar att du har lyckats förhandla dig till en månadslön på 35 000. Du kommer alltså per år kosta bolaget 35 000 * 1,31% * 12 mån =  550 000.

Varje år tjänar alltså bolaget 1 200 000 – 550 000 = 650 000 på ditt utförda arbete.

Anta vidare samma lön under en 3-månaders uppsägningstid om det nu skulle gå så illa att du måste friställas.

Din uppsägningslön löser ut en gång – oavsett hur många år du varit anställd – och kostar bolaget 35 000 * 1,31% * 3 mån = 138 000.

Du betalar alltså 650 000 per år i försäkringsarvode för en försäkring som kanske löser ut en gång och som i så fall ger dig 138 000! Slutar du på eget initiativ får du troligtvis inte ut något alls. Ingen vidare försäkring.

Hur Itancan gör

Din del av intäkten är 85% * 1 200 000 = 1 020 000. När vi tar bort arbetsgivaravgift kvarstår 1 020 000 / 1,31% = 780 000.

Om du vill ta ut samma lön under hela året kommer du varje månad ha en bruttolön på 65 000.

Om du istället väljer att ta ut 35 000 och spara undan resterande belopp kommer du varje år spara 230 000. Det motsvarar 5 månaders ”uppsägningslön” på 35 000 som växer med samma belopp varje år! Efter två år har du tio månaders lön sparat.

Och det sparande du bygger upp kommer alltid betalas ut till dig, även om du skulle lämna Itancan självmant.

Trygghet

När man sätter sig ner och faktiskt räknar så är det för oss tydligt hur trygghet fungerar. Mer kapital ger alltid mer trygghet än mindre kapital.

Eller… fem myror kommer alltid vara fler än fyra elefanter.

Bonus

Vårt bonusprogram som ökar din andel med 2,5% per rekryterad kollega ger mer ännu mer tyngd åt trygghetsargumentet. Prova gärna att räkna om föregående stycke med 87,5% eller 90% istället för 85%.

Hör du Arne viska fram med räknedosan nu?