Bygga en stol i C#?

Nä, inte kan man väl det? Kanske inte, men att ”bygga” en stol kan utgöra en bra metafor… Hur vill vi på Itancan att våra systemutvecklare ska se på sitt yrke?

The Quick fix

En del utvecklare jag träffar anser att man behärskar en teknologi efter att ha kopierat lite kod från Stack Overflow. Eller att djup kunskap erhålls efter att man laddat ner ett exempelprojekt från nätet och fått det att kompilera och köra.

För mig är det samma sak som att hävda att man kan bygga en stol genom att köpa den från IKEA och skruva ihop den.

Men är detta att bygga en stol? Nja, möjligtvis att montera en stol. Om vi med ”bygga” istället menar konstruera så närmar man sig min definition av att kunna bygga programvara.

Släpp insexnyckeln

Om vi fortsätter lite med stol-metaforen… Vad är det som krävs för att kunna konstruera en stol? Det jag kan komma på…

På samma sätt ser jag på systemutveckling. Det räcker inte med att få ett kodsegment att kompilera eller att kunna patcha fram en körbar applikation med ömsom tur, ömsom skicklighet.

Jag anser att en tung systemutvecklare måste förstå hela bredden av sitt yrke för att dagligen kunna ta rätt tekniska beslut för kunden. Man bör vara expert på sin kärnkompetens och ha en bra allmänbildning vad gäller kringliggande områden.

Bred förståelse, djup kompetens

Om vi översätter utmaningar i att konstruera en stol till vår bransch så behöver en systemutvecklare ha ett liknande batteri av kunskaper.

Med en bred förståelse för hur dessa aspekter hänger ihop – tillsammans med djup kompetens inom sina expertområden – är det lättare att ta rätt systembeslut, något som påverkar kundens direkta kostnader och framtida tekniska position. Dessutom ökar systemens livslängd dramatiskt.

Investera i kunskap

Vi på Itancan håller regelbundet utbildning för våra anställda. Vi uppmanar våra konsulter att hålla föreläsningar internt och externt samt att medverka på olika meetups. Vi låter alltid våra LIA-praktikanter jobba med dagsaktuella och nya teknologier.

Vill du jobba i en miljö där kunskap och bra anställningsvillkor värderas högt, då ska du söka dig till oss.

Med ständig koll på efterfrågad kompetens hos våra kunder försöker vi uppmuntra våra medarbetare att förkovra sig i ny kunskap samt att intressera sig för kompetens som kan behövas på nästa uppdrag.