85/15

Betalningsmodellen som tjänar DIG.

liten doodle
85/15

85/15

Vad innebär det?

Enkelt och öppet

Varje månad hamnar 85% av din intäkt på ditt konto. Du bestämmer själv vilken lön du vill ta ut, hur mycket som ska sparas och eventuell pensionsförsäkring. Det som sparas tillhör dig – det kan aldrig gå till andra konsulter eller till bolaget. Full transparens gör att du ser alla avtal vi signar för dig. Din ersättning bygger på kompetens och arbetstid, inte på godtycke eller förhandling.

Inget krångel eller påhitt som ”lönesamtal”, ”garantilön”, ”karensbidrag” – när andra behåller en stor del av din intäkt för att kanske portionera ut till dig om de måste, då gör vi precis tvärtom.

liten doodle
liten doodle

Tryggt och säkert

Du bygger snabbt upp en buffert som blir din trygghet. Hos oss kommer du sannolikt ta ut en högre lön än idag, och ändå kommer du var fjärde månad ha sparat undan ytterligare en lika stor månadslön. Lika enkelt som logiskt – när vi som din arbetsgivare ger dig en så stor andel av intäkten så måste ersättningen över tid bli väldigt mycket högre. Och eftersom det är du som äger ditt sparande så finns det ingen begränsning på hur många extra månadslöner du kan ha innestående. Det är trygghet på riktigt.

När andra erbjuder ”garantilön” under tre månader så kommer ju den lönen från dina egna intäkter! Problemet är att du aldrig får mer än tre månaders ersättning. Har du tillfört mer kapital än så, tillfaller överskottet arbetsgivaren. Så gör inte vi.

Frihet och flexibilitet

Flera av våra konsulter ligger periodvis en bit under heltid. Våra generösa villkor är så pass bra att du har möjlighet till mer fritid så länge din nuvarande kund är ok med det. Behöver du jobba lite övertid så tänker vi varken stoppa dig eller ta procent på den uppoffringen – för övertidstimmar tillfaller hela intäkten dig. En självklarhet för oss. Vi har inga åsikter om hur mycket semester du tar ut och när, det avgör du i samråd med din kund. Återigen – din stora andel av intäkten ger frihet till en rejäl semester.

Vassa konsulter ger hög beläggning som i sin tur ger dig flexibilitet att välja bland olika utvecklande uppdrag. Rätt uppdrag bygger kompetens, och kompetens ger vassa konsulter – cirkeln är sluten.

liten doodle
liten doodle

Belöning till den som ska belönas

Du ska inte bara ha bästa tänkbara ersättning. Vi vill också uppmuntra dig att hjälpa dina vänner och tidigare kollegor in i värmen. Det gör vi med vårt bonussystem. Lyft på luren och ring det där samtalet, förmedla kontakten. När din nya kollega blivit anställd kommer din andel att öka med 2,5% så länge som ni båda är anställda hos oss. För varje ny kollega du gör denna tjänst plussar vi på din andel. Snart är du uppe i 90% eller mer. Och dina nya kollegor kommer tacka dig för att du tipsade in dem.

Kombinationen av 85/15 och bonusprogrammet gör det inte längre mödan värt att driva eget. Fokusera på din kärnkompetens så sköter vi resten. Välkommen till oss!

Enkelt och öppet

Varje månad hamnar 85% av din intäkt på ditt konto. Du bestämmer själv vilken lön du vill ta ut, hur mycket som ska sparas och eventuell pensionsförsäkring. Det som sparas tillhör dig – det kan aldrig gå till andra konsulter eller till bolaget. Full transparens gör att du ser alla avtal vi signar för dig. Din ersättning bygger på kompetens och arbetstid, inte på godtycke eller förhandling.

Inget krångel eller påhitt som ”lönesamtal”, ”garantilön”, ”karensbidrag” – när andra behåller en stor del av din intäkt för att kanske portionera ut till dig om de måste, då gör vi precis tvärtom.

Tryggt och säkert

Du bygger snabbt upp en buffert som blir din trygghet. Hos oss kommer du sannolikt ta ut en högre lön än idag, och ändå kommer du var fjärde månad ha sparat undan ytterligare en lika stor månadslön. Lika enkelt som logiskt – när vi som din arbetsgivare ger dig en så stor andel av intäkten så måste ersättningen över tid bli väldigt mycket högre. Och eftersom det är du som äger ditt sparande så finns det ingen begränsning på hur många extra månadslöner du kan ha innestående. Det är trygghet på riktigt.

När andra erbjuder ”garantilön” under tre månader så kommer ju den lönen från dina egna intäkter! Problemet är att du aldrig får mer än tre månaders ersättning. Har du tillfört mer kapital än så, tillfaller överskottet arbetsgivaren. Så gör inte vi.

Frihet och flexibilitet

Flera av våra konsulter ligger periodvis en bit under heltid. Våra generösa villkor är så pass bra att du har möjlighet till mer fritid så länge din nuvarande kund är ok med det. Behöver du jobba lite övertid så tänker vi varken stoppa dig eller ta procent på den uppoffringen – för övertidstimmar tillfaller hela intäkten dig. En självklarhet för oss. Vi har inga åsikter om hur mycket semester du tar ut och när, det avgör du i samråd med din kund. Återigen – din stora andel av intäkten ger frihet till en rejäl semester.

Vassa konsulter ger hög beläggning som i sin tur ger dig flexibilitet att välja bland olika utvecklande uppdrag. Rätt uppdrag bygger kompetens, och kompetens ger vassa konsulter – cirkeln är sluten.

Belöning till den som ska belönas

Du ska inte bara ha bästa tänkbara ersättning. Vi vill också uppmuntra dig att hjälpa dina vänner och tidigare kollegor in i värmen. Det gör vi med vårt bonussystem. Lyft på luren och ring det där samtalet, förmedla kontakten. När din nya kollega blivit anställd kommer din andel att öka med 2,5% så länge som ni båda är anställda hos oss. För varje ny kollega du gör denna tjänst plussar vi på din andel. Snart är du uppe i 90% eller mer. Och dina nya kollegor kommer tacka dig för att du tipsade in dem.

Kombinationen av 85/15 och bonusprogrammet gör det inte längre mödan värt att driva eget. Fokusera på din kärnkompetens så sköter vi resten. Välkommen till oss!

Vill du veta mer?

Ta Kontakt