85/15 Explained

Tre centrala delar gör vår anställningsmodell så attraktiv.

  • Hela 85% av arvodet går till dig – få kan mäta sig med oss här
  • Vårt bonusprogram gör det lätt att klättra till 87,5%, 90% osv.
  • Kapital för trygghet (bufferten) ägs av dig, inte av bolaget

Modellen är helt transparent för anställda. Här ser du vad den innebär.

85/15 och Var hamnar arvodet?

När man väljer ett visst yrke eller arbetsgivare är inte alltid ersättningen prioritet ett men ofta topp-tre. Vi tror dock att en hög ersättning medger flexibilitet, meningsfull fritid och möjligheten att utvecklas.

Av rent principiella skäl bör också merparten av arvodet hamna hos dig och inte hos arbetsgivaren. Därför arbetar vi enligt 85/15.

Hur hanteras din intäkt?

Allt du kostar ska betalas och det finns bara en intäktskälla; ditt arvode. Hur denna intäkt hanteras påverkar din ersättning och bolagets vinst.

Schematiskt – vad ska arvodet täcka?

Alla konsultbolag måste ta beslut som formar verksamheten i grunden:
1) Hur stor % av intäkten ska tillfalla bolaget?
2) Hur hög lön har konsulten?
3) Vem äger andelen där emellan – bufferten?

Vi förenklar – punkt 2 och 3 har vi slagit ihop, vilket gynnar dig.


The anti-pattern – andras deal

Som anställd medför du en mängd kostnader. Lön, arbetsgivaravgifter och löneskatt. Konsultförsäkring och pensionsförsäkring. Semesterersättning och sjukdagar. Kurser, böcker, programvara, friskvård, utrustning. Kostnader för kontor, försäljning, lön till ledning osv.

Vissa av dessa kostnader täcks av bolagets %. Bortsett från din lön så täcks resten av en buffert som portioneras ut till dig – om man måste.

En traditionell modell där du har fast lön och bolaget tar buffertens överskott.

Men vad händer med outnyttjat kapital i din buffert? Har du någonsin fått tillbaka pengar för att du inte hade några sjukdagar förra året? Har du räknat på hur mycket du efter bara något år har avsatt till den buffert som bolaget bestämmer över? Ett tips – gör inte det 🙂

Itancans deal

För det första avsätter vi minst 85% av intäkten till din andel. Långt mer än många andra konsultbolag. Och ”minst” därför att du enkelt ökar denna andel med vårt generösa bonusprogram.

Vår modell – större andel, självbestämmande och flytande buffert.

För det andra tillfaller outnyttjat kapital i din buffert dig och inte bolaget eller andra konsulter på bänken. Detta innebär att du bestämmer hur din intäkt ska användas och att den bara kan användas till dig.

För det tredje så finns det inget tak på din buffert. Har du avsatt tio månadslöner så är det det som gäller, ingen begränsad tid med låg ”garantilön”.

Varför lyfts du av vår deal?

Den plattform av stort kapital som Itancan erbjuder ger fördelar som är svåra att uppnå i en vanlig låst anställningsmodell.

Fördelar:
– full transparens vad gäller avtal som rör dig
– aldrig mer lönesamtal, ersättning baseras på kompetens och timmar
– frihet att avgöra hur mycket betald semester du vill ha
– flexibilitet vad gäller beläggning per vecka hos kund
– en lön som ligger en bra bit över genomsnittet
– fördelaktig modell för inköp av utrustning

Bonusprogram

För att göra vår deal ännu bättre… för varje ny medarbetare du tipsar in ökar din arvodesandel med 2,5% så länge som ni båda är anställda. Inget tak, ingen bortre gräns.

Ibland kan ett telefonsamtal vara guld värt…

Enkelt räknat innebär varje intipsad kompis 25000 extra i bruttolön till dig per år. Kan det bli mer win/win?

Maximal ersättning vid övertid

Din tid är dyrbar och värdefull. Om du gör en uppoffring för att hjälpa vår gemensamma kund genom att tillföra övertidstimmar så är Itancans andel av de timmarna 0% – hela arvodet tillfaller dig oavkortat.


Old-school trygghet

Den ”trygghet” som traditionella arbetsgivare erbjuder ser vi som en skickligt insåld illusion. Den bygger på att ”försäkra” dig med den buffert som byggts upp med ditt eget arvode.

Om den bufferten är tom och du är obelagd ställs du på gatan. Behöver bufferten inte aktiveras så tillfaller bufferten arbetsgivaren – inte dig!

Det vill säga – ju bättre jobb du gör desto mer tjänar arbetsgivaren, inte du! Rakt emot våra principer.

Pragmatisk trygghet

Vi gör tvärtom. Hos oss äger du den buffert som byggs upp av din intäkt. Du bestämmer löneuttag och kan använda resterande kapital hur du vill och när du vill. Den finns alltid kvar även om du är belagd med uppdrag. Det är ju dina pengar!

Pragmatisk verksamhet

Med vår modell är det faktiskt inte längre mödan värt att driva eget konsultbolag. Hos oss slipper du allt krångel med företagande.

Gör det du är bra på – vi ordnar uppdragen och administrationen!

Vi tar hand om precis allting åt dig och ger dig en hög ersättning. Du ingår i en gemenskap med många roliga events och med vårt generösa bonusprogram kan du till och med tjäna mer än om du skulle driva eget!


Nyfiken?

Med endast en intäkt att fördela handlar det faktiskt bara om matematik. Och välvilja. Ingen som lägger vantarna på din intäkt som du sen måste löneförhandla om, och ingen som själv behåller din outnyttjade buffert. 

Vill du veta mer om matematiken bakom 85/15? Läs mer här! Eller, kontakta oss för ett av ditt livs mest lönsamma möten!